home
specialisten
hoe werkt het ?
contact-formulier
inloggen
contact-informatie
sitemap

  • senior specialisten projectmanagement & adviseurs ruimtelijke ordening
  • gericht op dienstverlening aan de (vooral gemeentelijke) overheid
  • tevens beschikbaar : juristen privaatrecht (grondbedrijfsjuristen) en publiekrecht (wet RO, woningwet, grondexploitatiewet), verwervers onroerend goed, assistent-projectmanagers en planeconomen 
Via deze website kunt u als Gemeente zelfstandig werkende adviseurs vinden voor uw speciale projecten, die tijdelijk uw vacatures vervullen dan wel piekbelastingen op uw reguliere personeel opvangen. Ook interim-managers staan tot uw beschikking. Onze adviseurs werken tegen een schappelijk uurtarief. Zij zijn veelal ex-ambtenaren en hebben een ruime ervaring in gemeentelijke diensten. De te bemiddelen specialisten werken uitsluitend voor de overheid.


W E B S I T E   N O G   I N  O N T W I K K E L I N G


Ontwikkelgroep Nederland BV
info@ontwikkelgroepnederland.nl